Foundations 4 Sector 3 -hanke perehdytti uusia ammattilaisia järjestötyöhön

 

Järjestötyön perehdytyskoulutuksen suosio ja tulokset yllättivät. Pilottikoulutukset kiinnostivat ennakoitua enemmän ja toimiva koulutusmalli jää käyttöön.

Euroopassa kolmannen sektorin taloudellinen merkitys on valtava: se työllistää noin 13 miljoonan henkilötyövuoden verran palkkatyöntekijöitä ja 16 miljoonaa vapaaehtoista. Euroopan talous ja suuri osa sosiaalialan palveluista ja kansalaistoiminnasta nojaa siihen, että kenttä toimii laadukkaasti ja pystyy houkuttelemaan osaavia työntekijöitä.

Monilla järjestöjen ja yhdistysten työntekijöillä on lyhytaikaisia työsuhteita ja rajallisesti mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Foundations 4 Sector 3 -hanke (F4S3, 2020–2022) etsi keinoja sujuvoittaa työtehtävissä etenemistä ja urapolkuja sekä tukea järjestöjen omia perehdytysohjelmia.

F4S3-hankkeen aikana rakensimme perehdytyskurssin uusille työntekijöille kolmannen sektorin organisaatioissa. Koulutus toimi johdantona, jonka aikana keskityttiin henkilökohtaisten työtaitojen kehittämiseen ja sektorin erityispiirteiden tuntemukseen. Kurssilta hankittu osaaminen tunnustettiin digitaalisella osaamismerkillä, jotta validoitua osaamista voi myöhemmin hyödyntää jatko-opinnoissa ja uralla edetessä. Hankkeen aikana laadimme myös raportin, jonka avulla helpotamme materiaalin hyödyntämistä myös hankkeen päätyttyä.

Järjestimme perehdytyskursseja kaikissa hankkeen kumppanimaissa paikallisella kielellä. Pilottikurssit suorittaneita kertyi kaikkiaan 105 henkeä.

Lataa F4S3-hankkeen tuottama koulutusmateriaali ja pilottikursseja käsittelevä raportti hankkeen verkkosivuilta: www.f4s3.eu > Resources

Projektin tuottamat hyödyt: 

  1. Koulutuksen osallistujat saivat varmuutta ja parempaa tehokkuutta työhönsä kolmannen sektorin organisaatiossa ja myös validoitua osaamista urakehityksen tueksi.
  2. Kolmannen sektorin organisaatiot saivat apua uusien työntekijöiden perehdyttämisprosessiin ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.
  3. Koulutusmateriaali tuotettiin neljällä kielellä (englanti, saksa, suomi ja kymri), ja se on käytettävissä Euroopan laajuisesti myös hankkeen päätyttyä.

Foundations 4 Sector 3 -hanke sai rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta. 

Tuotokset ja aikataulu:

  • kurssin pedagogiikan, sisältöjen ja osaamisen validointimenetelmän rakentaminen sekä kouluttajakoulutus (joulukuu 2020–marraskuu 2021)
  • pilottikurssit, kaksi toteutusta (11.1.–18.2.2022 ja 2.5.–3.6.2022)
  • siirrettävyyssuunnitelman ja -raportin laatiminen (heinäkuu–marraskuu 2022)

Hankekumppanit:

Lisätietoja:

Hankkeen verkkosivut: www.f4s3.eu

Lue lisää SivisNYT-verkkojulkaisusta:

 

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Eeva Jeronen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Osaamiskeskus Kentauri

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia