Kentauri tutkii, kehittää ja kouluttaa

Tavoitteena merkityksellinen elämä

 

Osaamiskeskus Kentauri tukee nuorten matkaa kohti merkityksellistä elämää kehittämällä ja edistämällä nuorisoalan ja järjestöjen osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua.

 

  Mikä Kentauri?

 

Kentauri on nuorisoalan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. 

Osaamiskeskus Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Kentauri toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu HumakOpintokeskus SivisSuomen Partiolaiset sekä Talous ja nuoret TAT.

  Tutkimusta ja tietoa nuorista

Osaamiskeskus Kentauri tukee järjestöjä tiedontuotannon systematisoinnissa. Kentauri kehittää kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa yhteistyössä Nuorisotilastot.fi-palvelun kanssa. 

Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 Nuorisotilastot.fi-palvelussa on osio, joka tuottaa säännöllistä, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä ja -toiminnasta. 

Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnan vaikutusta nuorten kasvuun ja osallisuuteen sekä toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimustyö perustuu sekä laadullisiin että määrällisiin aineistoihin, joiden perusteella havainnoidaan harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutusta ja vaikuttavuutta sekä etsitään niiden piiristä selittäviä tekijöitä yksilöllisille ja yhteiskunnallisille ilmiöille. Tutkimuksen tuloksena syntyy sekä akateemisia että suurelle yleisölle tarkoitettuja julkaisuja.

Lisätietoja: 
niina.autiomaki@kentauri.fi ja pekka.kaunismaa@kentauri.fi

  Vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi

Kentauri vahvistaa ja kehittää kansalaisjärjestöjen vaikuttavuusarviointiosaamista. Vaikuttavuusosaaminen on laaja kokonaisuus, johon kuuluu kyky asettaa tavoitteita ja mitata niitä. Myös johtamisen ja viestinnän taidot ovat osa vaikuttavuusosaamista. Kentauri kartoittaa nuorisoalan järjestöjen vaikuttavuusarviointiosaamista järjestämällä koulutussarjan sekä luomalla uusia työkaluja järjestöjen tueksi. 

Lisätietoja: 
raisa.omaheimo@kentauri.fi

  Muuttuvat toimintaympäristöt

Kansalaistoiminnan toimintaympäristöt ovat muutoksessa, ja sillä on vaikutuksia myös nuorisotyöhön ja -toimintaan. Osaamiskeskus Kentauri selvittää järjestöjen toimintaympäristöjen muutostrendejä ja niiden vaikutuksia järjestöjen toimintaan. Järjestämme muuttuvia toimintaympäristöjä käsittelevän koulutuksellisen keskustelusarjan sekä tuotamme skenaarioita ja koulutusmateriaaleja.

Lisätietoja: 
sari.huttu@kentauri.fi

  Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tukee oman osaamispotentiaalin hahmottamista ja osaamisen näkyväksi tekemistä. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla voidaan rakentaa oppimispolkuja ja säästää resursseja sekä löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia. 

Osaamiskeskus Kentauri kehittää järjestötoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä rakentaa yhteistyökumppaneiden kanssa osaamisen digitaalista kokonaisuutta. 

Kentaurissa kehitetään esimerkiksi nuorten työelämävalmennuksen tueksi tarkoitettua Duunikoutsi-mobiilisovellusta sekä Osaamiskiekkoa, joka havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa.

> Tutustu Duunikoutsiin
> Lue lisää Osaamiskiekosta

Lisätietoja: 
lotta.pakanen@kentauri.fi


#kentauritutkii #kentaurikehittää #kentaurikouluttaa

Osaamiskeskus Kentaurin verkkosivut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kentauri SivisNYTissä:

Lisätietoa: 

Kentaurin verkkosivut 
Kentauri Facebookissa
Kentauri Twitterissä