Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Toteutamme vuosina 2015 - 2017 ESR-rahoitteisen valtakunnallisen hankkeen Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia tapoja tukea järjestöntekijöiden hyvinvointia, työyhteisön toimivuutta sekä vahvistaa osaamisen kehittämisen käytäntöjä.

Opintokeskus Sivis toteutti 2014 - 2015 ESR-rahoitteisen selvityshankkeen, jonka tuloksena laadittiin Osaajat järjestötyössä -raportti järjestötyöntekijöiden näkemyksistä omasta ammattitaidostaan, työn vaatimuksista ja järjestötyön tulevaisuudesta. Nyt käynnissä olevalla hankkeella pyritään vastaamaan raportissa nousseisiin kehittämistarpeisiin.

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hankkeen tavoitteena on:

  • Löytää toimivia työkaluja järjestötyöyhteisöjen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi sekä koota ne kaikille avoimelle verkkosivustolle.
  • Käynnistää vertaisuuteen perustuvaa verkostotoimintaa, jossa eri järjestöjen työntekijät saavat välineitä edistää omaa ja työpaikkojensa työhyvinvointia.
  • Siviksen oman asiantuntijuuden vahvistaminen niin, että voimme tarjota hankkeen päättyessä työhyvinvointiin ja oman osaamisen kehittämiseen liittyvää koulutusta järjestötyöpaikoille ja -työntekijöille. 

 

Tutustu Hankkeessa tapahtuu -sivuihin ja hankkeen verkkosivuhin, joille päivitetään sisältöä hankkeen loppuun asti. Palautetta sivuista voi antaa hankkeen projektipäällikkö Heidi Ristolaiselle sähköpostitse.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii asiantuntija Heidi Ristolainen ja projektityöntekijänä helmikuuhun 2016 asti Hanna Visapää.

Lisätiedot:

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hanke

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia