Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille -hanke (KOTOS)

Hanke on päättynyt.

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut -hankkeessa kehitetään malleja maahanmuuttajien lukutaitokoulutukseen kansalais- ja kansanopistoissa yhteistyössä opintokeskusten kanssa. Opetushallitus antoi joulukuussa 2017 vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen, jonka pohjalta toimintaa ja uudenlaisia koulutuksia on ryhdytty rakentamaan eri puolille Suomea.

Uuden opetussuunnitelmasuosituksen mukaisesti lukutaidon rinnalla tärkeää on kokonaisvaltainen kotoutuminen ja sen tukeminen. Opintokeskusten tehtävänä on tämän uuden opetussuunnitelmasuosituksen mukaisesti järjestää yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa arjen taitoihin ja suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen liittyvää sisältöä. Tärkeää on myös ohjata osallistujia omalla opiskelupaikkakunnallaan yhteistyöhön vapaaehtoissektorin ja erilaisten yhdistysten kanssa.

Opintokeskus Siviksen Joensuun aluetoimisto aloitti Kiteen evankelisen opiston kanssa tammikuussa 2018 pilottikoulutuksen. Opisto vastaa varsinaisesta lukutaito-opetuksesta. Maalis-toukokuussa, jokaisen viikon keskiviikkona, Sivis vastaa opetuksesta tarjoten tietoja ja taitoja muun muassa arjen turvallisuudessa, asioinnista viranomaisten kanssa, kirjastojen palveluista, kauppa- ja apteekkiasioinnista, omien vahvuuksien löytämisestä ja suomalaisesta ruoasta.

Osallistujat pääsevät kokeilemaan myös erilaisia liikuntalajeja ja kehittämään taitojaan valokuvauksessa. Keskiviikkopäivien ohjelmaan liittyy vierailuja ja yhteistä toimintaa opetuspaikkakunnalla toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Yhteistyökumppanina Opintokeskus Siviksellä on alueen jäsenyhteisöjen rinnalla MSL-opintokeskus. Koulutushankkeen on tarkoitus tuottaa tietoa kolmannen sektorin mahdollisuuksista tuottaa ja järjestää maahanmuuttajille soveltuvia opinto- ja toimintasisältöjä. Opintokeskusten tavoitteena on myös järjestää yhdistys- ja järjestötoimijoille valmennusta maahanmuuttajatyössä tarvittavaa osaamista varten.

KOTOS SivisNYTissä:

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä

Lea Lihavainen

asiantuntija

Koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo.

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia