KESTO kouluttaa edistämään muutoskyvykkyyttä ja kestävää toimintaa

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta (2021–2023) on järjestöjen ja sote-alan pk-yritysten johdolle ja hr-henkilöille suunnattu koulutushanke. 

Muuttuva työelämä vaatii nopeaa reagointia ja osaamisvalmiuksien vahvistamista. Muutos- ja joustavuusvaatimuksia kiihdyttänyt covid-19-poikkeustila on koetellut monia järjestöjä ja sote-alaa, ja tehnyt näkyväksi muutostarpeen. Organisaatioiden pito- ja vetovoimasta huolehtiminen on tärkeää osaavan henkilöstön saamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Jo aiemmissa hankkeissa on noussut esille järjestöjen tarve johtamisosaamisen vahvistamiselle. KESTO-hankkeella vastataan tähän tarpeeseen. KESTO:ssa suunnitellaan ja toteutetaan koulutuskokonaisuus, jonka sisältöjä ovat muutosjohtaminen, ennakointi ja toiminnan laatu.

Hankkeen tavoitteena on löytää menetelmiä ja tapoja, joilla työpaikat voivat osallistaa koko henkilöstönsä yhteiseen työhön toimijuuden vahvistamiseksi toimintaympäristön ja työelämän muutosten keskellä. Kaikkia koulutusaiheita käsitellään kestävän toiminnan näkökulmasta ja tavoitteena on, että organisaatiot saavat uudenlaisia näkökulmia omiin mahdollisuuksiinsa toteuttaa kestäviä periaatteita.

Hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke toteutetaan ylimaakunnallisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lue lisää:

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia