Kentauri tutkii, kehittää ja kouluttaa

Tavoitteena merkityksellinen elämä

 

Osaamiskeskus Kentauri tukee nuorten matkaa kohti merkityksellistä elämää kehittämällä ja edistämällä nuorisoalan ja järjestöjen osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua.

 

  Mikä Kentauri?

 

Kentauri on nuorisoalan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. 

Osaamiskeskus Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Kentauri toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu HumakOpintokeskus SivisSuomen Partiolaiset sekä Talous ja nuoret TAT.

  Tutkimusta ja tietoa nuorista

Osaamiskeskus Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnan vaikutusta nuorten kasvuun ja osallisuuteen sekä toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kentauri tukee järjestöjä tiedontuotannon systematisoinnissa sekä kehittää kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa yhteistyössä Nuorisotilastot.fi-palvelun kanssa. Kentauri julkaisee Järjestin.fi-sivuston syksyllä 2023 nuorisoalan järjestöjen tiedontuotannon tueksi.

Kentauri on myös julkaissut Yksin, yhdessä, yhteisössä – harrastustoiminta nuorten voimavarana -julkaisun, josta löytyy tutkittua tietoa nuorisoalan harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksista nuorten elämään.

Lisätietoja: 
niina.autiomaki@kentauri.fi ja pekka.kaunismaa@kentauri.fi

  Vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi

Kentauri vahvistaa ja kehittää kansalaisjärjestöjen vaikuttavuusarviointiosaamista. Vaikuttavuusosaaminen on laaja kokonaisuus, johon kuuluu kyky asettaa tavoitteita ja mitata niitä. Myös johtamisen ja viestinnän taidot ovat osa vaikuttavuusosaamista.

Järjestöjen vapaassa käytössä olevat osallisuusmittari, nuorisotyön ekologisten arvojen mittari sekä vaikuttavasti.fi-sivusto ovat Kentaurin tuottamia nuorisoalan järjestöjen vaikuttavuusarviointiosaamista tukevia työkaluja. 

Lisätietoja: 
marion.fields@kentauri.fi

  Muuttuvat toimintaympäristöt

Kansalaistoiminnan toimintaympäristöt ovat muutoksessa, ja muutokset vaikuttavat myös nuorille suunnattuun toimintaan. Osaamiskeskus Kentauri selvittää järjestöjen toimintaympäristöjen muutostrendejä ja niiden vaikutuksia järjestöjen toimintaan.

Kentauri on tuottanut Miksi ennakoida? Näkökulmia ja menetelmiä nuorisoalan järjestöjen ennakointiin -käsikirjan nuorisoalan järjestöjen ennakointityön tueksi.

Lisätietoja: 
kimmo.lind@kentauri.fi

  Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tukee oman osaamispotentiaalin hahmottamista ja osaamisen näkyväksi tekemistä. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla voidaan rakentaa oppimispolkuja ja säästää resursseja sekä löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia. 

Osaamiskeskus Kentauri kehittää järjestötoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä rakentaa yhteistyökumppaneiden kanssa osaamisen digitaalista kokonaisuutta. 

Kentaurissa kehitetään esimerkiksi nuorten työelämävalmennuksen tueksi tarkoitettua Duunikoutsi-mobiilisovellusta sekä Osaamiskiekkoa, joka havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa. Osaamisen tunnistamisen polkuja tutkitaan ja kehitetään myös järjestöjen koulutusten hallinnointijärjestelmän Sivisverkon kautta.

> Tutustu Duunikoutsiin
> Lue lisää Osaamiskiekosta
> Kurkkaa Sivisverkkoon

Lisätietoja: 
laura.kalervo@kentauri.fi


#kentauritutkii #kentaurikehittää #kentaurikouluttaa

Osaamiskeskus Kentaurin verkkosivut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kentauri SivisNYTissä:

 

Lisätietoa: 

Kentaurin verkkosivut 
Kentauri Facebookissa
Kentauri Twitterissä