Volunteering Validation Highway

Volunteering Validation Highway (VVH) on Euroopan unionin elinikäisen oppimisen Grundtvig-aikuiskoulutusohjelmassa toteutettava oppimiskumppanuus. Hankkeen tarkoituksena on jakaa kokemuksiasosiaalisen median ja erilaisten verkkotyökalujen käytöstävapaaehtoisten osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Tällaisista työkaluista esimerkkinä voidaan antaa Opintokeskus Siviksessä kehitteillä olevat Open Badges -osaamismerkit, jotka vapaaehtoinen voi liittää esimerkiksi työhakemukseensa.

Lisäksi syvennämme kumppaneiden kesken opitun tunnustamiseen liittyvää osaamistamme. Hankkeessa tuotetaan verkkosivut, joilla jaetaan tietoa eri maissa käytettävistä työkaluista sekä opitun tunnustamisen ja verkkotyökalujen käytön pedagogiset ohjeet vapaaehtoisten ohjaajille.
 
Sivis toimii tämän hankkeen koordinaattorina. Muut kumppanit tulevat Espanjasta, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Portugalista, Romaniasta, Saksasta ja Turkista.

Hankkeen aikataulu: 20132015
Yhteyshenkilö Siviksessä: Marion Fields, marion.fields@ok-sivis.fi
Yhteistyökumppanit:

Suomessa Grundtvig-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Helsingissä 11.6.2015. Seminaarin englanninkielisiä videotallenteita voit katsoa YouTubesta.

Tuotoksia voi tarkastella hankkeen verkkosivuilta: http://vvh.euroinnov.eu/index.php/results-main

Kaikki tulokset löytyvät European Shared treasure -tietokannasta suomeksi ja englanniksi:
http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2013-1-FI1-GRU06-12792

Lisätietoja:

Hankkeen verkkosivut
Hankkeen kaikille avoin Facebook-ryhmä
VVH-hankkeen ja DesTeVa-hankkeen yhteinen Facebook-sivu

 

          Lifelong Learning Programme logo