VolExpo avartaa vapaaehtoistoiminnan johtajien työkalujen valikoimaa

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen, ohjaaminen ja koordinointi on erityinen toimiala, johon harva tutkintokoulutus suoraan valmentaa. Ohjaajat tarvitsevat parempaa osaamista. Tarpeeseen on vastattu yksittäisissä järjestöissä ja runsailla hankkeilla, mutta hyvät käytännöt eivät leviä ja hanketuotteet unohtuvat. 

Volunteering Management Expedition -hanke eli VolExpo jäljittää ja kerää vapaaehtoisten johtamiseen, ohjaamiseen ja koordinointiin ympäri Eurooppaa luotuja työkaluja ja menetelmiä, kokeilee niitä elävässä elämässä ja levittää parhaat eteenpäin.

VolExpo-hankkeessa keskitytään neljään eri osaamisalueeseen, joiden ennakoidaan olevan vapaaehtoistoiminnan johtajille erityisen tärkeitä tulevaisuudessa:

1. Prosessien johtaminen (projektityö, ajanhallinta jne.) 
2. Ihmisten johtaminen (ohjaus, koordinointi, ristiriitojen ratkaisu jne.) 
3. Viestintä (sisältää sosiaalisen median käytön sekä vapaaehtoisten johtamisen digitaidot)
4. Yhteistyö (vapaaehtoisten, kollegoiden, muiden organisaatioiden, tiedotusvälineiden jne. kanssa). 

Hankkeen tavoitteena on kehittää vapaaehtoistoiminnan johtajien, ohjaajien ja koordinaattoreiden osaamista keräämällä eri Euroopan maista hyviä työkaluja ja menetelmiä ja jakamalla niitä tiiviiden verkkokurssien eli ”löytöretkien” (expedition) avulla. Parhaat menetelmät käännetään hankkeen kumppanimaiden omille kielille. Hankkeen aikana toteutetaan myös menetelmäkurssi Puolassa ja menetelmien testausjakso syksyllä 2020. VolExpon lopputuote on verkkosivustona toteutettava menetelmäpankki vapaaehtoistoiminnan johtajille. 

VolExpo-hankkeen uutuusarvo on pedagogisessa mallissa, jossa yhdistellään webinaareja, itsenäistä opiskelua, käytännön kokeilujaksoja ja vertaisoppimista verkossa. Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, tästä pedagogisesta mallista on paljon hyötyä monenlaisissa kehittämishankkeissa, joiden tavoitteena on levittää ja jalkauttaa jokin uusi toimintatapa käytäntöön.

Hankkeen kesto: 2019 - 2021

Hankekumppanit: 
•    Puola: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)
•    Italia: Cooperazione Paesi Emergenti (C.O.P.E.)
•    Latvia: Foundation for Society (Fonds Sabiedrībai, FS) 
•    Bulgaria: Aspekt - Management i Mezhdukulturni Otnosheniya
•    Romania: Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala ACTA
•    Portugali: Kerigma - Instituto de Inovação e Desenvolvomento Social de Barcelos
•    Turkki: Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV)
•    Unkari: Tudás Alapítvány 

Lisätietoja:

Hankkeen Facebook-sivu

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä
 

Eeva Jeronen

asiantuntija

Hankkeet, koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Keski-Suomi, Kanta- ja Päijät-Häme.

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia