SCOPE kehittää ja sanoittaa kolmannen sektorin osaamista

SCOPE: Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector -hankkeessa luodaan verkkoon itseopiskelumateriaalia järjestöjen ja yhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoisille. Tämä osaaminen tunnustetaan digitaalisilla osaamismerkeillä, joiden luomisesta Siviksellä on hankkeessa päävastuu. 

Kolmannen sektorin organisaatioissa eli yhdistyksissä ja järjestöissä työskentelevillä ei useinkaan ole mahdollisuutta osallistua koulutuksiin pitkien välimatkojen, ajan puutteen tai kustannusten takia. Heidän osaamisensa syntyy pitkälti epävirallisen ja -muodollisen oppimisen kautta, jolloin sitä on vaikea tunnistaa ja tunnustaa. SCOPE vastaa näihin haasteisiin verkkokoulutusmateriaalilla, jota jokainen kiinnostunut voi suorittaa paikasta riippumatta sopivana aikana ja omassa tahdissaan. Koulutusmateriaalin teemat ovat hallinto, riskinhallinta, taloushallinto, viestintä ja varainhankinta. Osaamismerkit sanoittavat suoraan prosessissa syntyvää osaamista, mikä helpottaa sen tunnistamista ja hyödyntämistä työelämässä. 

Hankkeen kesto: 2018 – 2020 

Yhteyshenkilöt Siviksessä: Kirsi Ahonen ja Eeva Jeronen

Hankekumppanit: 

Irlanti: The Wheel, wheel.ie ja An Cosán, ancosan.ie 
Latvia: Civic Alliance – Latvia, nvo.lv/en/news  
Skotlanti: The Scottish Council for Voluntary Organisations, scvo.org.uk
Viro: Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ), terveilm.ee/leht/english