Sivis kehittää ja sanoittaa yhdistystoiminnassa syntyvää osaamista

Vaikka yhdistystoiminnan vaikuttavuus syntyy toimijoiden osaamisen tuloksena, ovat resurssit usein este kouluttautumiselle etenkin pienissä järjestöissä ja yhdistyksissä. Sivis onkin ollut mukana kehittämässä verkkoon yhdistystoiminnan itseopiskelumateriaalia, joka vastaa koulutustarpeeseen joustavasti ja samalla sanoittaa yhdistystoiminnassa syntyvää arvokasta osaamista.

Mistä on kysymys?

Yhdistys- ja järjestötoimijoilla ei useinkaan ole mahdollisuutta osallistua koulutuksiin pitkien välimatkojen, ajan puutteen tai kustannusten takia. Heidän osaamisensa syntyy pitkälti epävirallisen ja -muodollisen oppimisen kautta, jolloin sitä on vaikea tunnistaa ja tunnustaa. SCOPE-hanke eli Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector vastaa näihin haasteisiin verkkokoulutusmateriaalilla, jota jokainen kiinnostunut voi suorittaa paikasta riippumatta sopivana aikana ja omassa tahdissaan.

Digitaaliset osaamismerkit sanoittavat suoraan prosessissa syntyvää osaamista, mikä helpottaa sen tunnistamista ja hyödyntämistä työelämässä. Osaamismerkeissä on määritelty eurooppalaisten tutkintojen viitekehys (EQF) ja niissä hyödynnetään suoraan eurooppalaista taitojen, osaamisen, pätevyyksien ja ammattien luokitusta (ESCO). Tarjolla on siis ammattimainen tapa saada oma osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi.

Testattu toimivaksi!

Hankkeessa tuotettu Yhdistystoimija-materiaali on kaikkien käytössä. Sen teemat ovat yhdistyshallinto, varainhankinta, taloushallinto, viestintä ja riskienhallinta. Kaikkia aiheita käsitellään perustasolla, joten materiaali sopii mainiosti perehdytykseksi uusille toimijoille, mutta tarjoaa myös muistin virkistystä ja avaa uusia näkökulmia toiminnassa pidempään mukana olleille.

Materiaalin on testannut toimivaksi kahdessa vaiheessa yhteensä yli 50 testaajaa, jotka toimivat alle viiden työntekijän tai kokonaan vapaaehtoisvoimin toimivissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Suurkiitos testaajille ja intoa kaikille yhdistys- ja järjestötoimijoille uuden oppimiseen ja perustietojen kertaamiseen!

Hankkeen kesto: 2018 – 2020

Hankekumppanit: 

Irlanti: The Wheel ja An Cosán
Latvia: Civic Alliance – Latvia
Skotlanti: The Scottish Council for Voluntary Organisations
Viro: Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ)

Lisätietoja:

SCOPE SivisNYTissä:

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Eeva Jeronen

asiantuntija

Hankkeet, koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Keski-Suomi, Kanta- ja Päijät-Häme.

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta.

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia