Open badges in Folkbildning

Hanke on päättynyt.
Opintokeskus Sivis on kumppanina Nordplus-aikuiskoulutusohjelman hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä aikuiskoulutuskentän tietoisuutta Open Badges -osaamismerkeistä sekä luoda tekniset edellytykset niiden käytön lisäämiseksi aikuiskouluttajien ja järjestökouluttajien keskuudessa.
Hankkeessa loimme yhdeksän englanninkielistä aikuiskouluttajan osaamismerkkiä kolmesta eri aiheesta (metodologinen osaaminen, arviointiosaaminen ja nonformaali kouluttajaosaaminen) kolmella eri EQF -tasolla. Osaamismerkeillä aikuiskouluttajat voivat tehdä näkyväksi työssään tai muutoin hankittua osaamista. Hanketyö on lisännyt omaa ymmärrystämme ja tietoamme digitaalisista osaamismerkeistä ja siitä, miten osaamista voi kuvata ja osaamiskriteereitä kirjoittaa. Nyt tiedämme myös mitä kaikkea kannattaa huomioida ottaessaan osaamismerkkejä käyttöön omassa organisaatiossa. Tästä innostuneina kirjoitimme omiin kokemuksiimme pohjautuvan ohjekirjan osaamismerkkikriteerityöstä sekä tarkistuslistan helpottamaan osaamismerkkien käyttöönottoa organisaatiossa.
Aikuiskouluttajan osaamismerkkeihin voi tutustua ja niitä voi hakea lataamalla kännykkään Badge Wallet -sovelluksen. Englanninkieliset sovelluksen käyttöohjeet löytyvät täältä, ja merkkejä voi hakea skannaamalla sovelluksella QR-koodi. Jos haluatte ottaa hankkeen osaamismerkit käyttöönne omassa organisaatiossanne, ottakaa yhteyttä Siviksen asiatuntijaan Annika Tahvanainen-Jaatiseen.
Ohjekirja osaamismerkkikriteerityöstä auttaa etenemään askel askeleelta, keskittyen osaamiskriteerien laatimiseen. Ohjekirja sisältää miettimisen aiheita, esimerkkejä ja kysymyksiä, joiden avulla on helpompaa kuvailla tiettyä osaamista, kirjoittaa osaamismerkkikriteereitä ja miettiä mitä todisteita osaamisesta voi mahdolliselta osaamismerkin hakijalta vaatia.
Osaamismerkkien käyttöönottoon organisaatiossa liittyy kaikenlaista pientä muistettavaa. Jotta osaamismerkkien käyttöönotto olisi entistä helpompaa, loimme teille tarkistuslistan. Ohjekirja osaamismerkkityöstä ja tarkistuslista löytyvät linkkien takaa.
Tutustu myös hankkeen muihin materiaaleihin ja webinaaritallenteisiin hankeen kotisivulla: https://openbadge.blog/   
 
Hankkeen aikataulu:

20162018

Yhteistyökumppanit: 

Hankkeen koordinaattori: Bildningsalliansen, Suomi
Folkuniversitetet Göteborg, Ruotsi
Folkhögskolornas Serviceorganisation, Ruotsi
Lithuanian Association of Non-formal Education, Liettua

 

Lisätietoja:

Hankkeen verkkosivut
SivisNYT 4/2019: Osaamismerkkien avulla järjestökoulutus näkyväksi

Yhteyshenkilöt Siviksessä: 

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta.

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia