ImproVal tekee tunnetuksi vapaaehtoissektorilla hankitun osaamisen validoinnin menetelmiä, työkaluja ja ajattelutapoja

ImproVal on kaksivuotinen, Erasmus+-rahoitteinen hanke, jota koordinoi Opintokeskus Sivis. Muut hankekumppanit toimivat Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa ja Slovakiassa. Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen eri EU-maissa tehtyä työtä vapaaehtoistoiminnasta hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa. 

Usein jää huomaamatta, miten mahtavia mahdollisuuksia vapaaehtoistyö tarjoaa epäviralliseen oppimiseen ja arkioppimiseen. ImproVal-hankkeen perusajatus on, että vapaaehtoistoiminnassa hankitut tiedot, taidot ja osaaminen pitäisi tunnistaa yhteiskunnassa paremmin. Epävirallisen ja arkioppimisen validointi on erittäin ajankohtainen teema eurooppalaisessa koulutusalaa koskevassa keskustelussa. Asiasta puhutaan laajasti EU-tasolla, esimerkiksi vuoden 2012 Euroopan neuvoston suosituksessa epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Yhä useammat ihmiset ja organisaatiot ovat tietoisia vapaehtoistoiminnan koulutuksellisesta arvosta ja myös validoinnin mahdollisuuksista vapaaehtoissektorilla. Toisaalta, kuitenkaan ei ole luotu yhteyksiä tällä kentällä toimineiden hankkeiden välille. Vaarana on, että sama työ tehdään yhä uudelleen eikä asiassa päästä eteenpäin, esimerkiksi rakentamaan validointimenetelmiin kytköksiä eurooppalaiseen EQF-järjestelmään. 

ImproVal tuo yhteen aikaisemmin toteutettujen validointihankkeiden koordinaattoreita. Teemme tunnetuksi vapaaehtoissektorilla hankitun osaamisen validoinnin menetelmiä, työkaluja ja ajattelutapoja. Hankkeen aikana rakennamme menetelmiä esittelevän verkkosivuston ja toteutamme pienimuotoisen tutkimuksen validoinnin hyödyistä vapaaehtoistoimijoille. Lisäksi kannustamme alan keskeisiä toimijoita vuoropuheluun paikallisesti, kansallisesti ja Euroopan tasolla.

Hankkeen tuloksena syntyy:

  • Kokoelma ja analyysi Euroopan maissa kehitetyistä menetelmistä vapaaehtoistyössä syntyvän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 
  • Pienimuotoinen vaikuttavuustutkimus
  • Lisäksi tuloksena syntyy uutta ymmärrystä aiheesta ja uudenlaisia verkostoja toimijoiden välille

Hankkeen kesto: 20182020

Hankekumppanit:
Alankomaat: EDOS-säätiö 
 

Lisätietoja:

Hankkeen verkkosivut: www.improval.eu

ImproVal SivisNYTissä:

 

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Eeva Jeronen

asiantuntija

Hankkeet, koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Keski-Suomi, Kanta- ja Päijät-Häme.

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia

Lotta Pakanen

asiantuntija

Koulutuksen kehittäminen, osaamismerkit, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, aluetyö Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi.

Puh. 050 307 0519, Twitter: @lottaon

Lähetä sähköpostia