Future Skills for Volunteering (FutVol)

Future Skills for Volunteering on aikuiskoulutuksen eurooppalainen Erasmus+ -hanke (20172019), jota rahoittaa Opetushallitus. Sivis koordinoi hanketta. Hankkeen tarkoituksena on auttaa vapaaehtoisia ja heidän organisaatioitaan selviytymään tulevaisuuden haasteista kehittämällä tähän työkaluja ja herättämällä keskustelua vapaaehtoistoiminnan tulevaisuudesta. Voit seurata hanketta myös Facebookissa ja Twitterissä!

Hankkeessa kartoitetaan vapaaehtoisten tulevaisuustaitoja ja luodaan niiden tunnistamiseksi osaamismerkkejä, kehitetään ja testataan vapaaehtoisille muotoiluajattelua hyödyntävä vertaisoppimismalli tulevaisuustaitojen hallintaan sekä kevyt ennakointityökalu. Hankkeessa tuotetaan myös tulevaisuustaitobarometri. 

Hankkeen kesto: 20172019
Yhteyshenkilöt Siviksessä: Marion Fields ja Riitta Tervasmäki

Hankekumppanit:

Bulgaria: ASPECT–MIR, www.aspectmir.eu 
Iso-Britannia: Eco Communities,http://ecocom.org.uk 
Italia: Cooperazione Paesi Emergenti, http://cope.it 
Latvia: Foundation for Society, www.fondssabiedribai.lv 
Portugali: Kerigma, http://kerigma.pt 
Puola: Akademia humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, www.ahe.lodz.pl 
Romania: ACTA Center, www.actacenter.ro 
Unkari: Tudás Alapítavny, http://tudasalapitvany.hu 
Turkki: BOSEV, http://www.bosev.org/  

 

 

 

 


Vapaaehtoisten ohjaamisen hyvät käytännöt kartoitettiin FUTUR3-hankkeessa

Vapaaehtoistominnan tulevaisuus näyttää digitaaliselta, ennustavat eurooppalaiset vapaaehtoistoiminnan ohjaajat ja asiantuntijat FutVolia edeltäneen FUTUR3-hankkeen benchmarking-raportissa. 

Raportin ensimmäinen osa esittelee FUTUR3-hankkeessa luodun skenaariomallin sekä kysely- ja haastattelutuloksia. Toisessa osassa jaetaan vapaaehtoisten ohjaamiseen ja kouluttamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä, joita on kerätty hankkeen osallistujamaista Suomesta, Bulgariasta, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Latviasta, Portugalista, Puolasta, Romaniasta, Unkarista ja Turkista.