Destination eValidation (DesTeVa) oli strateginen kumppanuushanke, jota rahoitettiin Euroopan Komission Erasmus Plus -ohjelmasta. Se oli jatkoa Volunteering Validation Highway -hankkeelle. DesTeVa-hankkeessa kehitettiin vapaaehtoisten osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen verkkopohjainen menetelmä, jonka avulla vapaaehtoinen voi ohjaajansa tukemana saada toiminnassa syntyvälle osaamiselle tunnustus esimerkiksi virtuaalisten osaamismerkkien avulla. Lisäksi hankkeessa levitettiin tietoa vapaaehtoistoiminnassa kertyvästä osaamisesta ja sen hyödyntämisestä.

Hankkeen tuloksena kehitettiin verkkotyökalu, jonka avulla vapaaehtoinen voi arvioida omaa ja toisten osaamista. Testausvaiheessa hyvää palautetta saanut työkalu on vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa http://validationforvolunteers.eu/online_tool.

Osaamisen tunnistamisesta ja eurooppalaisten vapaaehtoisten kokemuksia vapaaehtoistyössä kertyvästä osaamisesta kerrotaan tarkemmin Showcasing Volunteering Skills-verkkojulkaisussa. Siviksen asiantuntijat kertovat julkaisussa, miten osaamismerkkejä on hyödynnetty vapaaehtoistoiminnassa. 

Hankkeen verkkosivuilta saa lisää tietoa hankkeesta. Hankkeella on yhteinen kaikille avoin Facebook-ryhmä Volunteering Validation Highway -hankkeen kanssa. Hankkeen koordinaattorina toimi saksalainen Paderbornin yliopisto. Muut kumppanit olivat Bulgariasta, Espanjasta, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Portugalista, Romaniasta ja Turkista.

Hankkeen aikataulu: 20142016

Yhteistyökumppanit:

Lisätietoja:

Uutiskirjeet: 

Uutiskirje 4 (joulukuu 2016)
Uutiskirje 3 (kesäkuu 2016)
Uutiskirje 2 (lokakuu 2015) 
Uutiskirje 1 (toukokuu 2015) 

 

Erasmusplus programme logo