Badges4Good


 
Sivis on mukana kartoittamassa ja vaihtamassa hyviä osaamismerkkikäytäntöjä
 
Vaikka osaamismerkkejä luodaan ja vastaanotetaan monella eri elämän alueella, kattavaa tietoa siitä mikä toimii hyvin missäkin massa ja minkä kohderyhmän kanssa on vaikeasti saatavilla. Eurooppalaisessa Badges4Good -hankkeessa kartoitamme ja vaihdamme osaamismerkkien käyttöön, tunnettavuuteen, käytettävyyteen ja hyväksyttävyyteen liittyviä hyviä käytäntöjä. Keräämme hyviä esimerkkejä ja tarinoita osaamismerkkien käytöstä epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa niin nuorten, järjestöjen, heidän jäsenyhdistysten ja sidosryhmien kuin myös oppilaitosten, työelämän ja yleisesti yhteiskunnan hyödynnettäviksi.  
 
Koulutuksia osaamismerkkien parissa työskenteleville 
 
Sivis tarjoaa hankkeen puitteissa tietylle määrälle jäsenjärjestöjen edustajia mahdollisuuden osallistua koulutuksiin osaamismerkkien suunnittelusta ja luomisesta, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä osaamismerkkien tunnettavuudesta, hyväksyttävyydestä ja vaikuttavuudesta. 
 
Hankkeen kesto: 2019-2021

Rahoittaja: Erasmus+ -nuorisorahoitusohjelma 
 
Hankekumppanit: 
 
Belgia: Youth for Exchange and Understanding International Aisbl  
Espanja: Asociation Cazalla Intercultural 
Italia: Uniser Scoc. Coop. Onlus 
Liettua: Lietuvos Neformaliojo Ugdymo Asociacija ja Viesoji Istaiga Creativas 
Norja: Sosialinnovatørene 
 

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta.

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia