Kansainvälisty kanssamme!

Toteutamme kansainvälisiä hankkeita itse ja yhteistyössä jäsenjärjestöjemme kanssa. Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena on löytää uusia näkökulmia järjestökoulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen sekä verkostoitua kansainvälisesti. Tavoitteena on myös sovittaa kansainväliset hankkeet yhteen muun kehittämistoiminnan kanssa niin, että ne tukevat toisiaan ja toiminnasta saadaan aikaan mielekäs kokonaisuus.

Kansainvälisiä hankkeita toteutetaan lähinnä Euroopan unionin tai Pohjoismaisen ministerineuvoston tuella. Voimme lähteä mukaan myös jäsenjärjestöjen kansainvälisiin hankkeisiin.

Lisätiedot:

Marion Fields

asiantuntija

Hankkeet, koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, osaamisen tunnistaminen, aluetyö Uusimaa.

Puh. 0403504500, Twitter: @marion_fields

Lähetä sähköpostia