Foundations 4 Sector 3 -hanke siloittaa uusien työntekijöiden alkumatkaa järjestötyössä

Euroopassa kolmannen sektorin taloudellinen merkitys on valtava: se työllistää noin 13 miljoonan henkilötyövuoden verran palkkatyöntekijöitä ja 16 miljoonaa vapaaehtoista. Euroopan talous ja suuri osa sosiaalialan palveluista ja kansalaistoiminnasta nojaa siihen, että kenttä toimii laadukkaasti ja pystyy houkuttelemaan osaavia työntekijöitä.

Monilla järjestöjen ja yhdistysten työntekijöillä on lyhytaikaisia työsuhteita, matala palkka ja rajallisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Foundations 4 Sector 3 -hanke (F4S3) etsii keinoja helpottaa ongelmia, kuten henkilöstön jatkuvaa vaihtumista ja loppuunpalamista, ja pyrkii löytämään tapoja sujuvoittaa työtehtävissä etenemistä ja urapolkuja.

F4S3-hankkeen aikana rakennamme perehdytyskurssin uusille työntekijöille kolmannen sektorin organisaatioissa. Koulutus toimii johdantona, ja sen aikana keskitytään henkilökohtaisten työtaitojen kehittämiseen ja sektorin erityispiirteiden tuntemukseen. Kurssilta hankittu osaaminen tunnustetaan digitaalisella osaamismerkillä, ja validoitua osaamista voi myöhemmin hyödyntää jatko-opinnoissa ja uralla edetessä. Hankkeen aikana laadimme myös siirrettävyyssuunnitelman, jonka avulla helpotamme materiaalin hyödyntämistä myös hankkeen päätyttyä.

Järjestämme perehdytyskursseja kaikissa hankkeen kumppanimaissa paikallisella kielellä. Kurssi toteutetaan sulautuvan oppimisen periaatteilla, eli oppimisympäristöinä käytetään kasvokkaisen ja verkko-opiskelun yhdistelmää. Koulutus on osallistujakeskeinen, ja ennen kurssin alkamista selvitetään osallistujien osaamistarpeet.

Projekti tuottaa hyötyä ainakin kolmelle eri toimijajoukolle:

  1. koulutuksen osallistujat saavat varmuutta ja parempaa tehokkuutta työhönsä kolmannen sektorin organisaatiossa ja myös validoitua osaamista urakehityksen tueksi.
  2. kolmannen sektorin organisaatiot saavat apua uusien työntekijöiden perehdyttämisprosessiin ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.
  3. F4S3-hankkeessa panostetaan siihen, että materiaali on käytettävissä Euroopan laajuisesti myös hankkeen päätyttyä.

Foundations 4 Sector 3 -hanke (2020–2022) saa rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta. 

Siirrettävyysraportti valmistumassa

Hanketuotokset valmistuvat pikkuhiljaa! Seurasimme F4S3-hankkeessa tarkoin koulutusten kahden pilotin toteutusta ja keräsimme palautetta osallistujilta ja toteuttajilta. Hankekumppanit ovat suunnitelleet saadun palautteen perustuen seuraavia askeliaan. Hankkeen siirrettävyysraportti analysoi koulutuspilottien toteutusta ja tuloksia sekä arvioi, millaisilla edellytyksillä koulutusmalli on siirrettävissä muiden organisaatioiden toteutettavaksi. Tässä siirrettävyysraportin ensimmäinen luonnosversio - teksti täydentyy vielä lokakuun 2022 aikana.

Siirrettävyysraportin luonnosversio (pdf)

Tuotokset ja aikataulu:

  • kurssin pedagogiikan, sisältöjen ja osaamisen validointimenetelmän rakentaminen sekä kouluttajakoulutus (joulukuu 2020 – marraskuu 2021)
  • pilottikurssit, kaksi toteutusta (11.1.–18.2.2022 ja 2.5.–3.6.2022)
  • siirrettävyyssuunnitelman ja -raportin laatiminen (heinäkuu – marraskuu 2022).

Hankekumppanit:

Lisätietoja:

Hankkeen verkkosivut: www.f4s3.eu

Lue lisää SivisNYT-verkkojulkaisusta:

 

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Eeva Jeronen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Osaamiskeskus Kentauri

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia