FACT – Foster Awareness on the relevance of Checking the Truth

Aikaamme leimaa informaatiotulva: tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan ennen. Samaan aikaan olemme kuitenkin jatkuvasti askeleen jäljessä siinä, miten seuloa luotettavaa tietoa harhaanjohtavasta tai jopa virheellisestä tiedosta. Demokraattinen yhteiskunta on myös riippuvainen oikean ja luotettavan tiedon saatavuudesta. Kyky tutkia tiedon paikkansa pitävyyttä ja muodostaa mielipiteitä tiedon avulla on perusedellytys yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Tarvitsemmekin digitaalista informaatiolukutaitoa enemmän kuin koskaan. Sitä voidaan jopa pitää nykyajan kansalaistaitona, jonka varaan yhteiskunnallinen osallistuminen rakentuu.

FACT-hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten kykyä tunnistaa disinformaatiota ja edistää faktantarkistusosaamista. Hankkeessa koulutetaan nuoria faktantarkistajia, jotka puolestaan ohjaavat ja kouluttavat yli 55-vuotiaita aiheesta mm. kampanjoiden avulla. Mukana on yhdeksän partneria eri Euroopan maista, joten EU-ulottuvuus on vahvasti läsnä projektin tavoitteissa ja toimenpiteissä.

Mitä teemme ja milloin?

Koulutamme nuorten kanssa toimivia kouluttajia ja ohjaajia käyttämään pelillisiä menetelmiä (Parlamentarium ja Out of the box) väärän tiedon tunnistamisessa ja faktantarkistuksessa. Laadimme kouluttajakoulutuksen ja toteutamme pilottikoulutuksia yhdeksässä eri maassa. (tammi-maaliskuu 2023)

Menetelmään koulutetut ohjaajat vetävät pelisessiot nuorten kanssa. Nuoret luovat faktantarkistuskampanjan ja jakavat parhaita käytäntöjä partneriorganisaatioiden nuorten kanssa EU-tasolla. Toteutamme faktantarkistuskoulutuksen. (syksy 2023)

Toteutamme kansallisia dialogeja, joissa nuoret ja päättäjät kohtaavat. (kevät 2024)

Hanke tuottaa hyötyä järjestöille

Projektin tuloksena saatu faktantarkistuskoulutus ja -työkalut hyödyttävät suoraan Siviksen jäsenjärjestöjä. Järjestöillä on merkittävä rooli luotettavan ja helposti ymmärrettävän tiedon levittämisessä. Ne myös kokoavat yhteen ihmisiä eri taustoista. Monessa järjestössä on havahduttu siihen, että virheellistä tietoa ei välttämättä osata erottaa luotettavasta tiedosta. Tehokkain tapa kehittää digitaalista informaatiolukutaitoa on opettaa mahdollisimman laajoille joukoille faktantarkistuksen työkaluja ja (lähde)kriittisen ajattelun taitoja.

Hankkeen myötä useampi henkilö oppii faktantarkistukseen liittyviä taitoja ja lisää tietoisuuttaan ilmiöstä. Kouluttajat ja ohjaajat saavat käyttöönsä pelillisiä menetelmiä. Digitaalinen informaatiolukutaito ymmärretään aiempaa paremmin kansalaistaitona.

Kesto

11/2022-4/2024

Rahoittaja

EU:n rahoitusohjelma CERV: Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot

Koordinaattori

Italia: Cooperazione Paesi Emergenti. https://cope.it/   

Kumppanit

Suomi: Opintokeskus Sivis.

Portugali: IMVF. https://www.imvf.org/en/home/

Espanja: Jovesolides. https://jovesolides.org/

Kreikka: IASIS.

Unkari: CTRIA. https://www.kdriu.hu/

Romania: ACTA https://www.actacenter.ro/

Puola: Autokreacja. https://autokreacja.org/

Liettua: Efektas Group. https://efektasgroup.com/

  

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Milla Holmberg

asiantuntija

DIAL, FACT ja Kohti kestävää ja hyvää elämää -projektit

Puh. 050 3369686

Lähetä sähköpostia

Aino Laurila

asiantuntija, verkkopedagogi

Verkkokoulutuksen kehittäminen, verkkokoulutusalustat

Puh. 040 7177 012

Lähetä sähköpostia