Digitaidot kohdilleen

Digitaidot kohdilleen -projektissa 2019-2020 on tavoitteena jatkokehittää ja jalkauttaa Digipolku töihin -projektissa kehitettyä vertaisoppimiseen perustuvaa koulutusmallia eteenpäin. Tavoitteena on, että jatkossa järjestöt voivat hyödyntää matalan kynnyksen digitaalisten perustaitojen vertaisopintoryhmäopiskelua jäsentensä digitaalisten perustaitojen kouluttamisessa. Malli sisältää digitaalisten taitojen vertaisohjaajakoulutuksen ja koulutettujen ohjaajien vetämät vertaisopintoryhmät.

Digitaidot kohdilleen -hankkeessa uutta on järjestöjen tarpeeseen kehitetty koulutus, jossa tarkoituksena on mm. parantaa yhdistysten hallitustoimijoiden digitaitoja. Lisäksi hankkeessa on toteutettu Covid-19 poikkeustilan aikana webinaarisarja digitaalisten työkalujen (Googlen työkalut, Zoom ja Teams) höydyntämisestä yhdistyksen etäkokouksissa, koulutuksissa ja muussa toiminnassa.

Digitaidot kohdilleen hanke on jatkoa vuosina 2017-2019 toteutetulle Digipolku töihin ESR-projektille. Projektin tuloksena syntyi Digipolku töihin -verkkomateriaali, josta löydät tukea digitaalisten perustaitojen opiskeluun vertaisopintoryhmissä. Malli sopii kaikille digitaalisten perustaitojen oppimisesta ja ohjaamisesta kiinnostuneille. Koska hankkeessa hyödynnettävä Digipolku töihin -malli on kehitetty alun perin maahanmuuttajille, siinä on huomioitu hyvin esimerkiksi selkokielisyys.

Digitaidot kohdilleen projekti toteutetaan Opetushallituksen tuella.

 

Yhteyshenkilö Siviksessä

Tiina Tanskanen-Kudjoi

asiantuntija, verkkopedagogi

Verkkopedagogiikka, verkko-oppimisympäristön ja verkkokoulutuksen kehittäminen

Puh. 0400 537 262

Lähetä sähköpostia

Riitta Tervasmäki

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia