Digitaidoilla parempaan työelämään

Digitaidoilla parempaan työelämään -hankkeen tavoitteena on jatkokehittää ja jalkauttaa Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa kehitettyä digiperustaitojen koulutusmallia sekä siihen liittyvää tukimateriaalia. Päätavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja arjen, työelämän tai opiskelun tueksi. Tavoitteena on myös, että osallistujat saavat innostusta ja rohkeutta opiskella digitaitoja myös tulevaisuudessa.

Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen jäsenet sekä jäsenjärjestöjen tavoittamat heikot digitaidot omaavat henkilöt. 

Mitä teemme ja milloin? 

Hankkeessa kehitetään digiperustaitojen kouluttajakoulutus, joka on suunnattu Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa toteuttaville henkilöille. Ensimmäinen kouluttajakoulutus järjestetään syksyllä 2023.

Hanke tuottaa seuraavanlaisia hyötyjä

Koulutuksen suorittaneet henkilöt hallitsevat Kaikkien-mallin pedagogiikan ja Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmän hyödyntämisen digiperustaitokoulutusten järjestämisessä omien järjestöjensä tavoittamien heikot digitaidot omaavien henkilöiden kouluttamiseksi. Kouluttajakoulutuksen laajuus on yksi opintopiste (1 op) ja koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti etäkoulutuksina alueellisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kesto

2022–2024

Rahoittaja

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

​​​​​​​​​​​​​​

Koordinaattori

Opintokeskus Sivis 

 

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Ville Särkelä

asiantuntija

Digitaidoilla parempaan työelämään -hanke

Puh. 050 560 5133

Lähetä sähköpostia