Kehitetään yhdessä!

Opintokeskus Sivis toteuttaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä hankkeita itse sekä yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Hanketoimintamme tavoitteena on kehittää erityisesti järjestökoulutusta ja sen laatua. Hankkeiden avulla tuotetaan uusia koulutuskokonaisuuksia ja -materiaaleja sekä tuetaan järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittämistä. Kansainvälisistä hankkeista haemme uusia näkökulmia järjestökoulutuksen ja kansalaistoiminnan kehittämiseen.

Lähdemme myös kumppaniksi jäsenjärjestöjen omiin kehittämishankkeisiin, jos hankkeen aihe tai hankkeessa kehitettävä malli on sellainen, että Siviksen on mahdollista levittää sitä laajemmin. Jokaisesta hankeyhteistyöstä käydään erilliset neuvottelut.

Hankeyhteistyö

1. Rakennerahastohankkeet

Rakennerahastohankkeiden avulla kehitetään jäsenjärjestöjen toiminnan kannalta tärkeitä järjestökoulutukseen ja -toimintaan liittyviä laajempia kokonaisuuksia. Tällä hetkellä käynnissä ovat ESR-rahoitteiset KESTO ja Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeet.

2. Kansainväliset hankkeet

Kansainvälisten hankkeiden avulla etsitään uusia pedagogisia malleja hyödynnettäväksi järjestöjen koulutuksessa sekä levitetään Siviksen ja jäsenjärjestöjen kehittämistyön tuloksia kansainvälisesti. Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena on löytää uusia näkökulmia järjestökoulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen sekä verkostoitua kansainvälisesti. Tavoitteena on myös sovittaa kansainväliset hankkeet yhteen muun kehittämistoiminnan kanssa niin, että ne tukevat toisiaan ja toiminnasta saadaan aikaan mielekäs kokonaisuus. Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet keskittyvät erityisesti järjestötoiminnassa ja -koulutuksessa opitun tunnistamisen ja tunnustamisen kysymyksiin.

Kansainvälisiä hankkeita toteutetaan lähinnä Euroopan unionin tai Pohjoismaisen ministerineuvoston tuella. Voimme lähteä mukaan myös jäsenjärjestöjen kansainvälisiin hankkeisiin.

3. Yhteistyökumppani

Voimme olla mukana jäsenjärjestöjen ja piirien omissa hankkeissa asiantuntijana ja koulutusyhteistyökumppanina.

Yhteistyö kanssamme tarjoaa jäsenjärjestöille:

  •     asiantuntevan hankeyhteistyökumppanin
  •     tukea hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  •     arvioinnin välineitä ja palveluja
  •     apua hankkeen koulutusten suunnitteluun
  •     apua koulutusmateriaalien laadintaan
  •     lisänäkyvyyttä hankkeelle ja tulosten levittämistä.

 

Hankkeiden valmistelusta ja neuvottelusta vastaa:

Anne Ilvonen

viestintä- ja innovointipäällikkö

Puh. 050 587 9423, Twitter: @AnneIlvonen

Lähetä sähköpostia