Kehitetään yhdessä!

Opintokeskus Sivis toteuttaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä hankkeita itse sekä yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Hanketoimintamme tavoitteena on kehittää erityisesti järjestökoulutusta ja sen laatua. Hankkeiden avulla tuotetaan uusia koulutuskokonaisuuksia ja -materiaaleja sekä tuetaan järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittämistä. Kansainvälisistä hankkeista haemme uusia näkökulmia järjestökoulutuksen ja kansalaistoiminnan kehittämiseen.

Lähdemme myös kumppaniksi jäsenjärjestöjen omiin kehittämishankkeisiin, jos hankkeen aihe tai hankkeessa kehitettävä malli on sellainen, että Opintokeskuksen on mahdollista levittää sitä laajemmin. Jokaisesta hankeyhteistyöstä käydään erilliset neuvottelut.

Hankeyhteistyö

1. Rakennerahastohankkeet

Rakennerahastohankkeiden avulla kehitetään jäsenjärjestöjen toiminnan kannalta tärkeitä järjestökoulutukseen ja -toimintaan liittyviä laajempia kokonaisuuksia. Tällä hetkellä käynnissä ovat syksyllä 2018 käynnistyneet ESR-rahoitteiset Kansalaisen perustaidot ja TAIKOJA II -hankkeet.

2. Kansainväliset hankkeet

Kansainvälisten hankkeiden avulla etsitään uusia pedagogisia malleja hyödynnettäväksi järjestöjen koulutuksessa sekä levitetään Opintokeskuksen ja jäsenjärjestöjen kehittämistyön tuloksia kansainvälisesti. Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet keskittyvät erityisesti järjestötoiminnassa ja -koulutuksessa opitun tunnistamisen ja tunnustamisen kysymyksiin.

3. Yhteistyökumppani

Voimme olla mukana jäsenjärjestöjen ja piirien omissa hankkeissa asiantuntijana ja koulutusyhteistyökumppanina.

Yhteistyö kanssamme tarjoaa jäsenjärjestöille:

  •     asiantuntevan hankeyhteistyökumppanin
  •     tukea hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  •     arvioinnin välineitä ja palveluja
  •     apua hankkeen koulutusten suunnitteluun
  •     apua koulutusmateriaalien laadintaan
  •     lisänäkyvyyttä hankkeelle ja tulosten levittämistä.

 

Hankkeiden valmistelusta ja neuvottelusta vastaa:

Anne Ilvonen

viestintä- ja innovointipäällikkö

Puh. 050 587 9423, Twitter: @AnneIlvonen

Lähetä sähköpostia