Tekijät ja lähteet

Sivuston käsikirjoitus: Marianne Hemminki (Capacitar) on kasvatustieteen ja filosofian maisteri, jolla on aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys. Osaamistaan hän on täydentänyt draamaopinnoilla. Mariannella on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisten ryhmien kouluttamisesta sekä esiintymisestä eri kohderyhmille. Hän on toiminut niin vapaaehtoisena kuin työntekijänäkin järjestökentällä.

Näyttelijät: Outi Vuoriranta ja Jouni Uhlgren

Kuvaus ja editointi: Anu Törrö, Jarmo Siira, Kari Sihvola

Tuotanto: Opintotoiminnan Keskusliitto ry, 2014

Materiaalissa käytetyt idealähteet:

Beckett, D. 2013. 33 steps to Great Presentations. Bookboon.com
Garner, E. 2012. The A to Z of Presentations. Bookboon.com
Hemminki, M., Erkkilä, M & Valovirta, T. 2010. Innostu ja onnistu opetuksessa. Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki. Aalto-yliopisto.
Klit, J. 2013. Läpilyönti. 7 konstia kasvattaa henkilökohtaista vaikutusvaltaa. Helsinki: Talentum.
Kushner, M. 2000. Esitystaito keltanokille. Helsinki: Satku - Kauppakaari.
Korhonen, P. & Airaksinen, R. (toim.) 2008. Hyvä hankaus - teatterilähtöiset menetelmät oppimisen ja osallisuuden mahdollisuuksina. Helsinki: Draamatyö.
Leikkonen, J. 2001. Alkuharjoitteista roolin rakentamiseen. Teoksessa Korhonen, P. ja Östern, A. (toim.) Katarsis. Draama, teatteri ja kasvatus. Jyväskylä: Atena. 
Mylläri, T. 2006. Mielikuvat transformatiivisen oppimisen välineenä. Tutkimus mielikuvaoppimisesta luontevan esiintymistavan löytämiseksi. Lisensiaattitutkimus. Helsingin yliopisto.
Repo, I & Nuutinen, T. 2003. Viestintätaito. Helsinki: Otava. 
Routarinne, S. 2005. Improvisoi. Helsinki: Tammi.
Stoetzel, K. How to Give a Great TED Talk? 
Stuart, C. 2001. Viesti tehokkaasti, esiinny vakuuttavasti. Helsinki: WSOY.
Valonen, H. 2004. Puhu ja esiinny luontevasti. Helsinki: Ajatus Kirjat.