Kiinnostavan esityksen rakentaminen

Monotonista puhetta, esityksen ”läpijuoksemista”, puhumista valkotaululle, liikaa dioja, käsien hermostunutta vääntelyä. Kuulostaako tutulta? Miten esityksestä rakennetaan kiinnostava ja ehjä kokonaisuus?

Monet hyvin pienet asiat voivat tehdä esityksestä puuduttavan ja tylsän, vaikka aihe lähtökohtaisesti kiinnostaisi yleisöä. Taitavan esiintyjän takana on hyvin valmisteltu esityksen rakenne ja sisältö, johon yhdistyy esittäjän oma persoonallinen esitystapa. 

1) Luo esitykselle rakenne ja suunnittele aloitus


Luo esityksellesi draaman kaari. Tämä tarkoittaa, että esitykselläsi on alku, keskikohta ja loppu. Pohdi, millainen aloitus on kiinnostava. Selkeän rakenteen avulla autat osallistujia kuuntelemisessa. Voit pohtia rakennetta alla olevien mallien kautta. Huomioi esityksesi tavoite ja valitse sen perusteella käyttökelpoinen rakenne. 

 • Ongelma/ratkaisu: ensin esitetään ongelma ja sitten ehdotetaan ratkaisua.  
 • Kronologinen rakenne: avainkohtien esittäminen aikajärjestyksessä. Esim. tämän järjestön juuret ovat pitkälti 1900-luvun alussa, käännekohta järjestön toiminnassa tapahtui v.1924, kun..." 
 • Kvalitatiivinen rakenne: asiat otetaan esille tärkeysjärjestyksessä, puhe aloitetaan kaikkein tärkeimmästä asiasta. Esim. varainhankinta koostuu monesta eri osa-alueesta, esittelen ne nyt tärkeysjärjestyksessä. Voitte samalla miettiä, oletteko samaa mieltä asiasta. 
 • Avaruudellinen rakenne: yksityiskohdasta edeten yleiseen tai luomalla kokonaiskuva ja etenemällä siitä yksityiseen. 
 • Teoria/käytäntö: ensin kerrotaan teoria ja sitten osoitetaan, kuinka se toimii käytännössä. (Stuart 2001.)

Alla olevat tekijät auttavat sinua ottamaan yleisön haltuusi heti ensimmäisistä minuuteista lähtien. Tähän ei kuitenkaan saisi kulua kuin muutama minuutti. Liian pitkä aloitus passivoittaa yleisön, joten muista tiivistämisen tärkeys.

 • Huomio: kiinnitä yleisön tarkkaavaisuus esim. kysymyksellä, sitaatilla, kuvalla tai viimeaikaisella tapahtumalla.
 • Hyödyt kuulijoille: miksi esitystäsi kannattaa kuunnella?
 • Tietämys: miksi sinua kannattaa kuunnella? 
 • Informaatio: kerro lyhyesti esityksesi tavoitteet. Tämä helpottaa esityksesi seuraamista. (Stuart 2001.)

2) Sisällön rakentaminen   


Alkuun kannattaa kirjoittaa ylös kaikki ideat ja vasta myöhemmin alkaa karsia niitä. Joitakin esiintyjiä auttaa aiheen hahmottaminen ensin miellekartan muotoon, josta vähitellen alkaa muodostua esityksen ydinsisältö. Vaihtoehtoisesti voit käyttää post-it lappuja sisällön rakentamisessa. Lappujen avulla sinun helppo järjestellä ja muutella sisältöäsi sekä rakentaa asioiden välisiä yhteyksiä. Kun visualisoit oman esityksesi post-it lappujen avulla, huomaat myös paremmin ne kohdat, joihin pitää lisätä tai joista pitää karsia sisältöä. Jos alat muotoilla esitystäsi suoraan dioille, huomiosi kiinnittyy helposti teknisiin ja visuaalisiin seikkoihin sisällön sijaan. (Backett 2011.)

Ideoita sisällön rakentamiseen:

 • Hyödynnä tarinallisuutta ja esimerkkejä. Huomioi tässä kohderyhmäsi, millainen tarina tai esimerkki voisi kiinnostaa kohderyhmääsi? 
 • Rajaa esityksesi sisältö. Vähemmän on enemmän. Luovu, karsi ja yksinkertaista. Ihmisen oppimiskyky on rajallinen. 
 • Testaa sisällön sopivuutta ja toimivuutta keskustelemalla jonkun kanssa.
 • Hanki tietoa aiheesta hyödyntäen eri lähteitä. Näin saat monipuolista materiaalia. 
 • Rakenna siirtymiä ja viittaa edellisiin kohtiin. Tee lyhyitä yhteenvetoja kesken esityksen.

Ks. myös esimerkkejä rakenteesta ja havainnollistamisvälineistä. 

3) Aikatauluta esityksesi

 • Aikatauluta esitys siten, että se on mieluummin liian lyhyt kuin yliajalle menevä. Usein esityksen kesto arvioidaan lyhyemmäksi kuin mitä se todellisuudessa on. Harjoitusesitys menee yleensä nopeammin kuin todellinen esitys.
 • Varaa aina aikaa kysymyksille ja kommenteille. Tunne kiireestä välittyy välittömästi yleisölle.
 • Valmistaudu lyhentämään esitystäsi, mikäli tilanne etenee toisin kuin olet suunnitellut.
 • Sovi osallistujien kanssa tauoista, jos se on mahdollista. Jos yleisöä on paljon (esim. yli 50 henkilöä), tällöin lyhyt tauko voi olla vaikea toteuttaa, koska yleisön siirtymät vievät enemmän aikaa. Tauot ovat kuitenkin tärkeitä oppimisen ja verkostoitumisen kannalta, joten älä tingi niistä.  Huomioi tämä kokonaisohjelmaa suunnitellessa. 

4) Suunnittele lopetus 

Osallistujien tarkkaavaisuus on yleensä korkealla esityksen alussa ja lopussa. Esityksen ei pidä loppua yllättäen, ja sitä voi valmistella sanomalla: lopuksi, tiivistäen, yhteenvetona. Näin osoitat kuulijoillesi, että esityksesi on loppumassa.

Voit lopettaa esityksesi seuraavasti:

 • Ehdota toimenpiteitä, mitä seuraavaksi?
 • Esitä miellekartta koko esityksestäsi (yhteenveto)
 • Esitä kysymys, mieti etukäteen, odotatko siihen myös vastausta (huomioi ajanhallinta)
 • Käytä sitaattia tai metaforaa
 • Kerro anekdootti tai tarina

 

Muista! Aina esitys ei etene kuten olet suunnitellut, tee rohkeasti muutoksia suunnitelmaasi esiintymistilanteessa!