Esityksen suunnittelun lähtökohtia

 Millaisia seikkoja pitää huomioida esitystä suunnitellessa?

1) Hanki tietoa ja analysoi kohderyhmääsi 

-    Keitä osallistujat ovat? (ikähaarukka, lukumäärä, sukupuoli, ammatti) 
-    Paljonko heitä on?
-    Millaisia odotuksia ja ennakkotietoja osallistujilla on? 
-    Miten mukautat viestisi tälle kohderyhmälle, jotta he ymmärtävät sinut? 
     Esimerkiksi ymmärtävätkö kuulijat alan käsitteet? 
-    Mitä haluat osallistujien muistavan/tietävän esityksesi jälkeen?

Kohderyhmän analysoiminen vie aikaa, mutta se on kiinnostavan esityksen rakentamisen kulmakivi. Mitä enemmän tiedät ja tunnet kohderyhmääsi, sitä paremmin voit kohdistaa esityksesi heille. Oma jännittäminen saattaa myös vähentyä, jos tiedät yleisöstä jotain jo ennakkoon.

2) Tavoitteen kirkastaminen itselle ja käytettävissä oleva aika esiintymistilanteessa

Tavoitetta voi lähteä miettimään seuraavien yleistavoitteiden kautta. 


Onko esityksesi tarkoitus: 
•    informoida
•    kouluttaa
•    motivoida/inspiroida
•    suostutella vakuuttaa/myydä
•    pohtia/neuvotella/keskustella
•    viihdyttää?

Tavoite voi olla yhdistelmä ylläolevista.  (Stuart 2001)

Kun tiedät, mitä tavoittelet, tämä välittyy varmemmin myös yleisölle.  Tavoite vaikuttaa myös siihen, kuinka oma esitys kannattaa rakentaa. Tärkeää on tarkastella käytettävissä olevaa aikaa suhteessa tavoitteeseen. Jos sinulla on 15 minuutin tietoisku, et voi sisällyttää siihen kovin montaa käsiteltävää asiaa, vaan osa asioista kannattaa jakaa esimerkiksi paperilla tai sähköisesti.  Jos sen sijaan tavoitteenasi on saada osallistujat keskustelemaan, kannattaa kiinnittää huomiota ryhmän ilmapiirin ja luottamuksen rakentamiseen heti alusta alkaen.  

3) Esityksen valmistamiseen kuluva aika

David Backetin mukaan yksi laskentakaava  on, että minuutti valmista puhetta vie 20 minuuttia valmisteluaikaa. Hänen mukaansa esitys kannattaa rakentaa kolmen pääasian ympärille (nämä osallistujien on mahdollista muistaa jälkeenpäin). Esityksen ideoiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta asia alkaa tuntua omalta ja omakohtaiselta. Kun tiedät esityksen aiheen, huomaamatta alat työstämään sitä. Parhaat ideat saattavatkin syntyä lenkkipolulla, kahvilassa tai muun työn ohella.