Vuorovaikutus yleisön kanssa kannattaa

Miksi yleisöä kannattaa osallistaa? Kuinka kauan osallistujat jaksavat kuunnella?

Esiintymistilanteen luonne vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja millaista vuorovaikutusta tilanteeseen kannattaa luoda. Vuorovaikutus voi olla osallistujien ja esiintyjän välillä tai/sekä osallistujien kesken. On tärkeää rakentaa sellainen ilmapiiri tilaisuuteen, että vuorovaikutus on mahdollista. Tällaisessa ilmapiirissä osallistujat uskaltavat kysyä. Lisäksi kysymyksille on varattu riittävästi aikaa, oli sitten kyseessä kertaluonteinen infotilaisuus tai pidempi esitys.


Miksi vuorovaikutusta kannattaa rakentaa yleisön kanssa?

  • Osallistujien vireystason ylläpitämiseksi. Ihminen jaksaa kuunnella pelkkää puhetta melko lyhyen ajan kerrallaan. Usein osallistujien keskittymiskyky riittää 15-20 minuutin kuunteluun. Tämän jälkeen pitää tapahtua jotain vireystasoa nostavaa esim. kysymys, rytmin vaihdos jne.
  • Oppimisen kannalta. Mitä enemmän osallistujat prosessoivat tietoa itse, sitä paremmin he sisäistävät asian.
  • Palautteen näkökulmasta ja oman kehittymisesi kannalta. Saat välitöntä palautetta siitä, onko viestisi ymmärretty. 
  • Kiinnostavuuden vuoksi. Tilaisuus on usein dynaamisempi ja elävämpi, kun osallistujat uskaltavat kommentoida ja kysyä.