Vuorovaikutukseen rohkaiseva esiintyjä

Millaiselta esiintyjältä uskaltaa kysyä? Miten omalla toiminnallasi voit edistää vuorovaikutusta?

Osallistujat luovat heti ensimmäisten minuuttien aikana ennakkokäsityksen sinusta. Tähän vaikuttaa koko olemuksesi ja esimerkiksi se, kuinka saavut paikalle ja aloitat esityksesi.

Ihminen on kokonaisuus esiintyessään. Kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä:

  • Pukeutumien, millainen pukeutuminen on kyseiselle kohderyhmälle sopiva tai haluatko pukeutumisellasi viestittää jotain. Tärkeää on myös, että viihdyt itse vaatteissasi!
  • Kehontietoisuus mm. käsitys omasta kehosta sekä tietoisuus siitä missä asennossa keho on. Oletko tietoinen omasta kehonkielestäsi esiintymistilanteessa? Kun esiintyjän oma keho on hallinnassa, vapautuu energiaa ilmaisuun ja pystyy paremmin aistimaan erilaisia impulsseja. Tälläisia impulsseja ovat esimerkiksi yleisön reaktiot ja niihin reagoiminen. (Leikkonen 2001.)
  • Eleet ja ilmeet. Hymy ja katsekontakti rohkaisevat vuorovaikutukseen. Rohkaiseva nyökkäys merkiksi ”kysykää vain”. Älä koskaan vähättele elein tai ilmein osallistujan kysymystä. Muista, että eleet ja ilmeet usein paljastavat sen mitä todella ajattelet.
  • Käytä tunnistavaa katsekontaktia. Kun katseesi kohtaa osallistujan voit esim. kohottaa hieman kulmakarvojasi, hymyillä osoittaaksesi, että olet huomioinut hänet. Pieni kasvonilmeiden muutos tehostaa katsekontaktiasi. Näin osallistujat kokevat, että puhut juuri heille. (Routarinne 2005.)
  • Oma statusilmaisu. Millaisella statuksella olet puhumassa eli millainen on kehonkielesi? Tämä vaikuttaa lähestyttävyyteesi. Voit tietoisesti alentaa statustasi seuraavien keinojen kautta: tule alas puhujan korokkeelta, istu osallistujien joukossa tai edessä, tee jokin virhe tarkoituksella ja naura itsellesi.
  • Läsnäolo. Kun pidät esitystä, älä ajattele menneisyyttä äläkä tulevaa. Läsnäolo välittyy katsekontaktista ja nonverbaalisesta viestinnästä. Esimerkiksi poissaolevan esiintyjän katse harhailee tai kiireinen pälyää kelloa kaiken aikaa.
  • Luo luottamusta. Kerro jotain henkilökohtaista itsestäsi. Tämä rohkaisee osallistujia kokemusten jakamiseen.