Vinkkejä yleisön aktivoimiseen

Kukaan ei puhu mitään, ilmapiiri on vaivautunut. Ihmiset näpräävät puhelimiaan ja välttelevät katsekontaktia. Miten yleisöä voi rohkaista osallistumaan? Millaiset kysymykset ovat toimivia? 

Moni esiintyjä on kohdannut tilanteita, joissa yleisö on passiivinen, ei synny kysymyksiä eikä keskustelua.  Vuorovaikutukseen yleisön kanssa vaikuttaa mm. osallistujien lukumäärä sekä osallistujien sijoittuminen tilassa. Pienemmän ryhmän kanssa vuorovaikutuksen rakentaminen on helpompaa, mutta taitava esiintyjä onnistuu luomaan vuorovaikutusta myös isomman osallistujajoukon kanssa.

Ideoita yleisön aktivoimiseen: 

 • Järjestä fyysinen tila siten, että ihmisillä on mahdollisuus katsekontaktiin toistensa kanssa ja että he istuvat riittävän lähellä toisiaan esim. puolikaari. 
 • Aloita osallistaminen heti ensi minuuteista lähtien esim. kysymällä jotain, joka koskettaa kaikkia. Vältä kysymyksiä, joihin on ilmiselvä vastaus esimerkiksi "Ovatko vapaaehtoiset tärkeitä järjestökentällä?" Kysy sellaista asiaa, josta voi luontevasti jatkaa itse esityksen sisältöön esimerkiksi "Nostakaa kädet ylös ne kaikki, jotka ovat käyttäneet järjestön markkinoinnissa sosiaalista mediaa."
 • Pyydä osallistujia esittäytymään vieressä istuvalle. Jos osallistujat arastelevat kontaktin ottamista, mene rohkeasti ohjaamaan. Kun heti alussa osallistujat ovat aktiivisia, myöhemmin esityksen aikana heidän osallistamisensa on helpompaa. 
 • Kerro, kuinka osallistujat saavat kysyä ja kommentoida esityksen aikana. Usein tätä mahdollisuutta ei kannata jättää ainoastaan esityksen loppuun.
 • Luo mahdollisuus kommentoida reaaliajassa esitystä esim. chat-kanavaa hyödyntäen.
 • Jos esityksesi sisältää tauon, aktivoi osallistujia ajattelemaan jättämällä dialle hieman provosoiva kysymys, josta voitte keskustella heti tauon jälkeen.

Kysymyksien käyttäminen  

 • Esitä retorisia kysymyksiä eli kysymykset, joihin ei odoteta vastausta ovat hyviä monissa tilanteissa. Ne aktivoivat osallistujat miettimään omaa vastaustaan. 
 • Käytä mielipidettä mittaavia kysymyksiä: käsiäänestykset tai äänestäminen hyödyntäen tietoteknisiä välineitä.
 • Esitä kuvia, videoklippejä tai tuo tilaisuuteen asiaa havainnollistavaa materiaalia. Liitä näihin jokin kysymys.
 • Sovi etukäteen, että joku tuttu kysyy kysymyksen mikäli kukaan muu ei kysy. 
 • Pyydä osallistujilta kysymyksiä kirjallisesti etukäteen esim. ennakkokartoituksen kautta tai heti esityksesi alussa käyttäen tähän pari minuuttia.
 • Muista kärsivällisesti kuunnella vastaukset. Voit myös keksiä lisäkysymyksen osallistujan esittämään kysymykseen ja kysyä sen yleisöltä.
 • Käytä avoimia kysymyksiä eli kysymyksiä, joihin on useita eri mahdollisuuksia vastata. Mieti kysymykset etukäteen ja vältä liian pitkiä monisanaisia kysymyksiä. 

Esimerkkejä avoimista kysymyksistä:

 • Miten kuvailisitte...?
 • Voisitteko kertoa minulle...?
 • Millaiselta tämä ajatus teistä tuntuu?
 • Mitkä asiat tuntuvat vaikeilta?
 • Millaisia ajatuksia ja ideoita tästä on noussut teille?
 • Miten voisimme jatkaa tästä eteenpäin? (mukailtu Spiers 2011.)