Onnistut kun uskallat

Miten voit oppia paremmaksi esiintyjäksi? Millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Kaikki voivat halutessaan tulla paremmiksi esiintyjiksi. Hyvä esiintyminen vaatii rohkeutta. Rohkeus tarkoittaa uskallusta olla avoin ja läsnä tilanteessa. Läsnäololla tarkoitetaan sitä, että osaat elää hetkessä yleisön huomioiden. Kun suhtaudut positiivisesti itseesi ja yleisöösi, olet jo matkalla kohti taitavaa esiintymistä! Ei ole olemassa yhtä ainutta oikeaa esiintymistapaa. Voit olla taitava esiintyjä monella eri tavalla!

Onnistumisen pakko voi luoda epäonnistumisen pelon 


Monilla esiintyjillä on suuri epäonnistumisen pelko, mikä on täysin luonnollista. Etenkin esiintymistaipaleen alkuvaiheilla olisi hyvä saada sellaisia kokemuksia ja tilaisuuksia, joissa uskaltaa kokeilla turvallisesti esiintymistä ilman epäonnistumisen pelkoa.

Esiintyessä ei kannatta olla liian ankara omaa suoritustaan kohtaan. Usein ankarin kriitikko on esiintyjä itse. Oman esityksen aikana on hyvä hiljentää oma ”sisäinen radio”. Pahinta on kesken esityksen alkaa mielessä harmittelemaan virheitä tai kömmähdyksiä. Ne vievät huomiota, syövät energiaa ja laskevat omaa vireystasoa. Pahimillaan syntyy kierre: esitys menee koko ajan huonommin, koska alkaa kaiken aikaa arvottamaan omaan puhetta. Lopulta ei enää uskalla sanoa mitään, koska pelkää kaiken aikaa epäonnistumista. Omaa hyvää mieltä kannattaa kaikin keinoin  pitää yllä esiintyessä. (Ks. esim. Laikkonen 2001.)


Liiallinen analysointi

Esityksen jälkeen ei kannata sortua liialliseen tilanteen analysointi kuten takertua virheisiin tai yksittäisiin pieleen menneisiin lauseisiin. Tämä ei rakenna itseluottamusta esiintyjänä.  Virheiden sijaan on hyvä keskittyä kaikkeen siihen hyvään, mikä esityksesssä onnistui.  Kaikenlainen itsensä rankaiseminen etenkin esiintymistaipaleen alkuvaiheessa ainoastaan kapeuttaa omaa kykyä ilmaista sekä luo jännitystä. 

Voiko virheistä voi oppia?

Kyllä, mutta mielenkiintoinen näkökulma on se, millaiset asiat miellämme virheiksi.  Omaa esitystä kannattaa analysoida, mutta sitä on järkevintä tehdä kohtuudella sekä jokaista ns. virhettä vastaan löytää myös niitä onnistumisen hetkiä sekä ratkaisumahdollisuuksia. Usein oma palautteenantomalli on ainoastaan virheisiin keskittyminen. Toisinaan olosuhteisiin, jotka vaikeuttavat onnistumista, ei ole myöskään voinut itse vaikuttaa. Esimerkiksi ohjelman aikataulu on venynyt, jonka vuoksi oma esitysaika on supistunut, tilassa ei ole riittävästi happea, äänentoisto on huono tai ihmiset eivät näe kunnolla esiintyjää ja niin edelleen.

Rajoittavat uskomukset ja itsetuntemus

Oman esiintymistaidon kehittäminen lähtee itsetuntemuksesta ja omien rajoittavien uskomusten tunnistamisesta. Mitä paremmin tunnet itsesi, sen helpompi sinun on vahvistaa omia hyviä puoliasi. Rajoittavat uskomukset sen sijaan kaventavat ilmaisuasi. On hyvä analysoida omia rajoittavia uskomuksia sekä pohtia onko niille mitään oikeita perusteita tai pystyykö niihin itse halutessa vaikuttamaan.

Improvisoi rohkeasti

Usein esiintymistilanteeseen tulee yllättäviä muuttujia ja kaikki ei mene suunnitelmien mukaan.  Älä epäröi tehdä muutoksia suunnitelmaasi. Pahin virhe on pitäytyä itsepintaisesti omassa suunnitelmassa, vaikka huomaat esiintymistilanteen muuttuneen. Osa esiintyjistä luottaa improvisoinnin voimaan ja suunnitteleekin esityksen vain pääpiirteittäin. Usein etenkin esiintymistaipaleen alkuvaiheilla suunnitelma tuo turvaa esiintymistilanteeseen.

Hyvä esiintyminen vaatii rohkeutta ja uskallusta ottaa riskejä.