Ideoita esiintymistaidon kehittämiseen

Miten voit kehittää itsestäsi monipuolisemman esiintyjän? Kuinka palautetta voi kerätä?

Alle on listattu erilisia asioita, joiden avulla voit kehittää omaa esiintymistaitoasi. 

1) Pyydä kaveria kuvaamaan esitystäsi. Useilla kännykän kameroillakin saa riittävän laatuista kuvaa. 
2) Opi muilta ja havainnoi erinomaisia esiintyjiä. Mitä voisit oppia heiltä? Säilytä kuitenkin oma persoonallinen tyylisi.
3) Kouluttaudu. Kansan- ja työväenopistojen sivuilta löytyy paljon koulutustarjontaa esiintymistaidoista. Jos kaipaat lisää uskallusta esiintymiseesi, hakeudu improvisaatiokurssille. 
4) Kerää ja hyödynnä palautetta.

Palautteen avulla voit kehittää itseäsi esiintyjänä. Voit kerätä joko suullista tai kirjallista palautetta (parhaimmassa tapauksessa molempia). Palautetta voit kerätä esityksen aikana tai vasta sen jälkeen. Jos keräät palautetta esityksesi jälkeen, todennäköisesti vastaamisprosentti on heikompi, mutta palaute saattaa olla harkitumpaa.

Ideoita palautteen keräämiseen:

 • Erilaisten käsiäänestysten hyödyntäminen. Esitä erilaisia väittämiä esityksestäsi, joihin osallistujat ottavat kantaa viittaamalla.
 • Post-it lappujen hyödyntäminen esim. vihreille lapuille positiivisia asioita ja punaisille kysymyksiä tai mietityttämään jääneitä asioita. Kaikki liimaavat palautteensa valkotaululle lähtiessään.
 • Lyhyt kyselylomake, joka jaetaan tilaisuuden lopuksi. Muista osallistujien rajallinen keskittymiskyky tilaisuuden loppupuolella.
 • Tyhjä paperi, johon jokainen saa kirjoittaa mitä haluaa tai pienissä ryhmissä tuotetaan yhteinen palaute.  
 • Osallistujien lyhyt ”fiilishaastattelu”. Haastattele muutamaa osallistujaa (joilla ei vaikuta olevan kiire)  tilaisuuden päättyessä.
 • Haastattele tilaisuuden järjestäjää tai kollegaasi.
 • Sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen esim. järjestön blogi tai Facebook-sivu, johon voi myöhemmin esittää kommentteja, kysymyksiä tai vastata palautelomakkeeseen.

 

Palautteen keräämisessä mieti haluatko kerätä palautetta omasta esiintymisestä ja/tai osallistujien oppimisesta. Pohdi myös kysymysten muotoa esimerkiksi väittämä esitys oli hyödyllinen tai hyödytönei kerro sinulle esim. miksi esitys koettiin hyödyttömäksi, ja näin se ei anna sinulle jatkon kannalta parasta mahdollista informaatiota, kuinka voisit kehittää esitystäsi.

5) Nauhoita omaa puhettasi. Ääneen erilaisten tekstien lukeminen ja niiden nauhoittaminen.  Alla oleva lista antaa sinulle ideoita, kuinka voit analysoida puhettasi.

 • Puhenopeus: normaali - liian hidas - nopea
 • Tauotus: osaat käyttää tehokeinona - ei taukoja laisinkaan
 • Ääntäminen: selkeää - epäselvää
 • Kuuluvuus: kuuluva - hiljainen
 • Kielen sävyt: vaihtelevaa- tasapaksua
 • Äänen korkeus: matala - korkea
 • Puheen sujuvuus: hyvä - paljon täytesanoja (öö, siis, ää, tota noin) (mukailtu Valonen 2004.)

 

6) Kerää materiaalia, vaikka juuri sillä hetkellä et tietäisi, kuinka voit hyödyntää sitä tulevaisuudessa.

Hyvällä esiintyjällä on monipuolista materiaalia esityksen tukena. Kerää materiaalia, jolla voit rikastuttaa esitystäsi. 

Mitä kannattaa kerätä:

 • Kuvia dioihin. Voit ostaa niitä erilaisista kuvapankeista lisäksi netistä löytyy myös ilmaisia kuvia (ks. niiden käyttöoikeudet) tai järjestölläsi saataa olla käytössä kuvapankki.
 • Erilaisia mietelauseita ja sanontoja
 • Sarjakuvia: esim. lehdistä 
 • Postikortteja. Toimivat monessa harjoituksessa, osta ajatuksia herättäviä kortteja kotimaasta ja ulkomailta. 
 • Videoklippejä esim. Youtube 
 • Kirjoita itselle muistiin tarinoita.

 

7) Vahvista omaa itseluottamustasi ja ajattele myönteisesti omasta esiintymisestäsi. Tee tätä tietoisesti. Älä vertaa itseäsi muihin. Jokainen esiintyy omalla uniikilla tavallaan.