Digipolku töihin- hankkeessa kehitettiin vertaisoppimisen malli digitaalisten taitojen oppimiseen. Tältä sivulta löydät mallin kuvauksen ja materiaaleja malliin liittyen. Näillä tiedoilla voit itse perustaa oman digitaalisten taitojen ryhmän.

Digitaitojen vertaisoppimisen malli

ENNEN RYHMÄTOIMINTAA

RYHMIEN TOIMIESSA

TOIMINNAN JÄLKEEN

 

Digitaalisten taitojen vertaisryhmän toteuttamisen malli lähtee liikkeelle siitä, että joku yksittäinen henkilö tai ryhmä haluaa oppia yhdessä digitaalisia taitoja. Tältä sivustolta löydät materiaalia nimenomaan työelämässä ja opiskelussa vaadittavien digitaalisten taitojen opiskeluun. Tutustu tarkemmin niihin digitaalisiin taitoihin, joiden oppimiseen löydät materiaalia  tältä sivulta.

 

ENNEN RYHMÄTOIMINTAA sovitaan kuka tai ketkä haluavat toimia ryhmän ohjaajina. Ryhmä etsii itselleen kokoontumistilat. Ryhmän kokoontumispaikka voi löytyä erilaisten verkostojen, yhdistysten, kaupungin palveluiden tai vaikka kirjaston kautta. Aina ei ole mahdollista saada erilaisilta projekteilta tukea ryhmän toimintaan.

Ryhmän ohjaajat voivat testata omia digitaalisia taitoja ja suomen kielen taitoja seuraavilla testeillä: 

-Digitaalisten taitojen alkukysely (mitä osaan nyt?) ennen ryhmän toimintaa

-Digitaalisten taitojen päätöskysely (mitä osaan ryhmän  toiminnan jälkeen)

Ohjaajien kannattaa tutustua myös tämän sivuston materiaaleihin, jotka kertovat  mitä tarkoittaa vertaisoppiminen (vertaisoppimisen määritelmä selkokielellä) ja mitä eri rooleja vertaisohjaajalla on ryhmässä  (vertaisohjaajan roolit selkokielellä) ryhmässä.Sivustolta löytyy myös teknisiä vinkkejä (teknisiä vinkkejä selkokielellä) nimenomaan digitaalisten taitojen ryhmän ohjaajille.

 

RYHMÄN TOIMINNAN AIKANA alkaa rekrytoimalla ryhmään osallistujia. Osallistujat voivat olla toisilleen ennalta tuttuja (esimerkiksi saman yhdistyksen jäseniä) tai ryhmän toimintaa voi markkinoida esimerkiksi paperiesitteellä kirjaston, yhdistysten tai eri organisaatioiden ilmoitustaululla. Sosiaalinen media tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia markkinoida ryhmän toimintaa. Kun ryhmän  jäsenet on rekrytoitu, ryhmän toiminta kannattaa aloittaa tekemällä digitaalisten taitojen kysely ryhmän jäsenille. Kyselyn tulokset auttavat ohjaajia suunnittelemaan ryhmän toimintaa, sisältöjä ja materiaaleja. Tältä sivustolta löydät valmiita materiaaleja joistakin digitaalisista taidoista, joita ryhmissä voi hyödyntää. Ryhmälle kannattaa tehdä aikataulu ja sopia ryhmän pelisäännöt.

Ryhmän hyvä koko on 6-10 oppijaa. Ryhmä voi tavata sopimallaan tavalla, esimerkiksi 8 kertaa. Jokainen tapaaminen voi kestää esimerkiksi 2 tuntia ja jokaiselle tapaamiselle on hyvä olla oma aihe. Ryhmän lukujärjestys voisi olla esimerkiksi seuraava:

- Ryhmän tutustuminen ja digitaalisen taidot testit 2 h

- Tekstinkäsittelyn (Word) perusteet 2 h

- Työhakemus ja /tai ansioluettelo Wordilla 2 h

- Sähköposti 2 h

- Julkiset palvelut verkossa 2 h (esimerkiksi avoimet työpaikat, Kela)

- Verkkotyöskentely - Skype tai Adobe Connect tai Moodle 2 h

- Sosiaalinen media ja työnhaku 2 h

- Kertausta, ryhmän päätös ja arviointi 2 h

 

TOIMINNAN JÄLKEEN voidaan tehdä digitaalisen taitojen päätöskysely ryhmän jäsenille ja arvioida ovatko ryhmän jäsenten digitaaliset taidot kehittyneet. Ohjaajien kannattaa kerätä palautetta ryhmän toiminnasta. Palautetta voi hyödyntää jatkossa uusien digitaalisten taitojen ryhmien toiminnassa  tai ohjaaja voi liittää saamansa palautteen esimerkiksi vertaisarvioinniksi työhakemukseen. Jos ryhmän toteuttaa joku organisaatio tai yhdistys, osallistujille voidaan tehdä todistukset organisaation tai yhdistyksen virallisilla logoilla ja pohjilla ja ohjaajien allekirjoituksilla. Todistukseen kirjataan mitä on harjoiteltu, millä aikavälillä ja kuinka monta tuntia ryhmä on opiskellut.