Opiskelu ja työn tekeminen internetiä/verkkoyhteyttä hyödyntäen on yleistä. Voit osallistua esimerkiksi luennolle tai kokoukseen internetiä ja selainohjelmaa hyödyntäen. Adobe Connect- ohjelmaa (maksullinen) käytetään usein webinaarien eli internetin kautta tarjottavien luentojen ja kokousten järjestämisessä. Toinen yleisesti käytetty verkkokokoussovellus on Skype for Business (maksullinen)

Ohje Adobe Connectin käyttöön.

Ohje Skype for Business- sovelluksen käyttöön. (Video englannin kielellä)


Opiskelu verkko-oppimisympäristöissä on yleistä kaikilla kouluasteilla aina peruskoulusta korkeakouluun saakka. Yksi esimerkki verkko-oppimisympäristöstä on Moodle.

Mikä on Moodle?  (Video englannin kielellä)

Muita Suomessa käytettyjä oppimisympäristöjä ovat esimerkiksi Priima, Itslearning, Pedanet.