Digitaalisten taitojen ryhmän ohjaaminen vaatii ennakkosuunnittelua. Tältä sivulta löydät materiaalia ryhmän ohjaamiseen.

 

- Mitä tarkoittaa vertaisoppiminen ? (vertaisoppimisen määritelmä selkokielellä)

- Digitaalisten taitojen vertaisohjaajan roolit- tutustu millaisia rooleja ohjaajalla on ryhmässä (vertaisohjaajan roolit selkokielellä)

- Teknisiä käytännön vinkkejä digitaalisten taitojen ohjaajalle ryhmän oppimistilanteisiin (tekniset vinkit selkokielellä)

- Digitaalisten taitojen ryhmän ohjaajan muistilista -Mitä  tulee muistaa tarkistaa ennen digitaalisia taitoja harjoittelevan ryhmän tapaamista?

- Tutustumisharjoituksia ryhmän aloitukseen (Outi Bottas. Kulttuurit tutuksi- materiaali. Opetushallitus. Viitattu 2.11.2018)

- Suomen Pakolaisavun Vertaistoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön